NL FR

Wat biedt de VSI haar leden?

Ruim 20 jaar reeds vertegenwoordigt de VSI haar leden in het netwerk van de sociale zekerheid en coördineert zij alle communicatie vanuit dit netwerk naar haar leden. De kennis die werd vergaard gedurende deze periode, stellen wij volledig ter beschikking van onze leden, van mogelijke nieuwe leden, maar ook van de andere instellingen van sociale zekerheid zoals RSZ, KSZ, RVA,…

Voor nieuwe leden

De voorbereiding van een aansluiting:

 • wij onderhouden de contacten met RSZ en KSZ in voorbereiding op een aansluiting bij onze vereniging
 • wij bereiden samen met u de aanvraag tot machtiging voor bij het Sectoraal Comité bij de KSZ die u moet toelaten de gegevens uit het netwerk te ontvangen
 • wij informeren u over de aanvraag van VTE en hoedanigheid binnen het netwerk van de sociale zekerheid
 • wij beheren de aanmaak van gebruikers van onze SIVA toepassing binnen het User Management van de sociale zekerheid
 • wij leveren voor, tijdens en na de aansluiting en opstart van de gegevensstromen, bijstand bij de interpretatie van de gegevens die beschikbaar zijn in het netwerk van de sociale zekerheid
 • wij informeren de technici die instaan voor de verwerking van de gegevens, over de structuren, lay-out en inhoud van de stromen

Veiligheid

VSI heeft een informatieveiligheidsconsulent die instaat voor:

 • de doorstroming van de informatie uit de werkgroep veiligheid van de KSZ
 • de organisatie van tweejaarlijkse subwerkgroepen veiligheid
 • de coördinatie van de jaarlijkse vragenlijsten “minimale veiligheidsnormen” van de KSZ
 • het opstellen van een veiligheidsplan
 • het opstellen van een jaarrapport omtrent de minimale normen voor de VSI en voor de leden van de VSI

Werking VSI zelf

 • elke dag volgen we de afladingen van de gegevens en de verwerking uit het netwerk op via de verwerking van deze gegevens bij het fbz-fse Constructiv
 • bij vaststelling van problemen of fouten, informeren wij onze leden zo snel mogelijk
 • wij lossen deze problemen zo snel mogelijk op via onze contacten
 • wij informeren onze leden over aangekondigde onbeschikbaarheden van het netwerk
 • wij informeren onze leden over mogelijke nieuwigheden binnen het netwerk
 • wij wonen de verschillende werkgroepen binnen het netwerk van de KSZ bij ter vertegenwoordiging onze leden: DMFA, WKG, DIMONA, LIMOSA, informaticabetrekkingen,…
 • wij organiseren zelf technische werkgroepen voor onze leden
 • wij staan ter beschikking voor allerhande vragen; hetzij inhoudelijk over de stromen, over SFTP-Extranet, XSD’s….
 • indien er vraag naar is leveren we advies over de naverwerking van de gegevens

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86