NL FR

DMFA

DMFA = Déclartion Multifonctionnelle – Multifunctionele Aangifte

Authentieke bron

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Wat

Gegevensstroom van de kwartaalaangifte van prestaties en lonen van de werkgever van diens werknemers aan de RSZ.

 • Elk kwartaal aan de RSZ
 • Loon- en arbeidstijdsgegevens van alle werknemers
 • Per tewerkstelling werknemer maakt RSZ attest over met deze loon- en arbeidstijdsgegevens

 Inhoud

 • Attest- en situatienummer (combinatie is unieke sleutel)
 • Werkgever:
  • RSZ-nummer
  • KBO-nummer
  • werkgeverscategorie
  • nummer Paritair Comité
  • kwartaal waarop de aangifte slaat
 • Tewerkstelling(en) werknemer:
  • INSZ werknemer
  • werknemerscode
 • Tewerkstellingsregime:
  • voltijds/deeltijds
  • verhouding regime: uren/dagen/gemiddelden/….
 • Tewerkstellingsperiode:
  • begindatum tewerkstelling
  • einddatum tewerkstelling
 • Prestatielijn:
  • gepresteerde dagen/uren
  • gelijkgestelde dagen/uren
  • uurloon
 • Bezoldigingslijn:
  • looncode
  • loon

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86