NL FR

Doel

De Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI) is een vereniging van organisaties die paritair beheerd worden en die instaan voor sectorale rechten of aanvullende sociale vergoedingen op basis van gegevens uit het netwerk van de Sociale Zekerheid.

De VSI organiseert een secundair netwerk, teneinde de doorstroming naar haar leden te verzekeren van de sociale gegevens die beschikbaar zijn in het primair netwerk van de KSZ. Deze gegevensstromen vormen de basis voor de toekenning van de aanvullende vergoedingen sociale zekerheid voor de verschillende sectoren en/of voor de opbouw van een sectoraal aanvullend pensioen.

In de statuten werd duidelijk gedefinieerd dat de VSI enkel zal functioneren als doorsluissysteem van sociale gegevens tussen de KSZ en haar leden en niet dient in te staan voor welke verwerking dan ook van deze gegevens.

Als beheerinstelling is de VSI dan ook dé gesprekspartner tussen de Fondsen voor Bestaanszekerheid en de Instellingen van de Sociale Zekerheid die eveneens zijn aangesloten op het primaire netwerk van de KSZ (RSZ, RVA, RJV, RSVZ, RKW,IC,…..)

De Algemene Statutaire Ledenvergadering kan dit mandaat echter uitbreiden ingevolge goedkeuring bij 2/3de meerderheid. De beslissing tot onderzoek van een ontwikkeling van de SIVA-toepassing op de portaalsite van de Sociale Zekerheid en de uitvoering ervan was zo’n mandaat.

 

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86