NL FR

Leden

CONSTRUCTIV
FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF
Koningsstraat 132 bus 1, 1000 BRUSSEL
+32 2 209 65 65
info@constructiv.be
http://www.constructiv.be

SOCIAAL WAARBORGFONDS VOOR DE KLEDING- EN DE CONFECTIENIJVERHEID
Leliegaarde 22, 1731 ZELLIK-ASSE
+32 2 238 10 24
kristine.simons@swfkleding.be
http://www.swfkleding.be/

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID
Birminghamstraat 225, 1070 ANDERLECHT
+32 2 513 13 32
info@viafonds.be
www.viafonds.be

SOCIAAL FONDS TRANSPORT EN LOGISTIEK SFTL
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 BRUSSEL
+32 2 424 30 80
info@sftl.be
www.sftl.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE SCHOONMAAK- EN ONTSMETTINGSONDERNEMINGEN
Nerviërslaan 117 – bus 48 bis, 1040 BRUSSEL

SOCIAAL FONDS VOOR DE UITZENDKRACHTEN
Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 302, 1000 BRUSSEL
+32 2 203 60 95
www.fondsinterim.be

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE STOFFERING EN HOUTBEWERKING
Hof-ter-Vleestdreef 5 bus 2, 1070 BRUSSEL
+32 2 528 58 94
fonds@fedustria.be

Volta fbz
Marlylaan 15/8 bus 1, 1120 BRUSSEL
+32 2 478 86 95
fbz-fse@volta-org.be
www.volta-org.be

WAARBORG EN SOCIAAL FONDS HORECA EN AANVERWANTE BEDRIJVEN
Anspachlaan 111 – bus 4, 1000 BRUSSEL

SOCIAAL FONDS VAN HET A.P.C.B.
Stuiversstraat 8, 1000 BRUSSEL
+32 2 512 93 36
info@sfonds218.be
http://www.sfonds218.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN HANDEL IN BRANDSTOFFEN
Leon Lepagestraat 4, 1000 BRUSSEL
+32 2 213 14 16
jan.baar@brafco.be
www.fonds127.be

SOCIAAL FONDS VOOR WERKLIEDEN VAN DE ONDERNEMINGEN DER OPENBARE EN SPECIALE AUTOBUSDIENSTEN EN AUTOCARDIENSTEN
Metrologielaan 8, 1130 BRUSSEL
info@sociaalfondssocial.be
http://www.sociaalfondssocial.be/

SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN
Zuidstationstraat 30, 9000 GENT
+32 9 223 73 75
info@145-4.be
www.145-4.be

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE METAALVERWERKENDE NIJVERHEID
Ravenstein Galerij 27 bus 7, 1000 BRUSSEL
info@fondsmet.be
www.fondsmet.be

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN
Vijfwindgatenstraat 21 F, 9000 GENT
info@fbz-fse.org
www.fbz-pc314.be

SOCIAAL FONDS VOOR TAXIBEDRIJVEN
Metrologielaan 8, 1130 BRUSSEL
info@taxi-info.be
www.taxi-info.be

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VAN DE BAKKERIJ, BANKETBAKKERIJ EN VERBRUIKSZALEN BIJ EEN BANKETBAKKERIJ
Birminghamstraat 225, 1070 ANDERLECHT
+32 2 513 13 32
info@viafonds.be
www.viafonds.be

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN
Gasthuisstraat 31 b2, 1000 BRUSSEL
+32 2 212 25 64
info@fonds132.be
www.fonds132.be

SOCIAAL FONDS VOOR KOETSWERKBEDRIJVEN
Woluwedal 46, bus 4, 1200 BRUSSEL
+32 2 776 78 71

SOCIAAL FONDS VOOR DE HANDELSBEDRIJVEN VAN DE METAALSECTOR
Jules Bordetlaan 164, 1140 BRUSSEL
+32 2 778 62 00
Alda.Vanzeebroeck@Federauto.be

SOCIAAL FONDS VOOR HET GARAGEBEDRIJF
Jules Bordetlaan 164, 1140 BRUSSEL
+32 2 778 62 00
Alda.Vanzeebroeck@Federauto.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE DENTAALTECHNIEK
Middelmolenlaan 20, 2100 DEURNE
+32 3 354 58 76

SOCIAAL FONDS VOOR DE EXPLOITAITE VAN BIOSCOOPZALEN
Demervallei 4, 3200 AARSCHOT
+32 16 89 86 65
sf30303@hotmail.com

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE BEWAKING
Jean-Baptiste Janssenstraat 43-45, 1080 BRUSSEL
+32 2 528 89 90
info@fseg-fbzb.be
www.fseg-fbzb.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE GRIND- EN ZANDGROEVEN
Mgr. Broekxplein 6, 3500 HASSELT
+32 11 24 23 08
sf.grind@skynet.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE VASTGOEDSECTOR
Kortrijksesteenweg 1005, 9000 GENT
+32 9 371 41 37
info@sf323.be
www.sf323.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE ONDERNEMINGEN VOOR TERUGWINNING VAN METALEN
BURO & DESIGN CENTER
Esplanade 1 B87, 1020 BRUSSEL
+32 2 474 07 26
info.fonds142@coberec.be
www.coberec.be

SEFOCAM vzw
Woluwedal 46 bus 7, 1200 BRUSSEL
+32 2 761 00 70
helpdesk@sefocam.be
www.sefocam.be

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE
Vorstlaan 68, 1170 BRUSSEL
+32 2 735 80 15
info@fondsbeton.be
www.fondsbeton.be

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN
E. Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL
+32 2 788 05 92
Marina.vandenbosch@comeos.be
www.sfonds119.be

WAARBORG EN SOCIAAL FONDS ZEEVISSERIJ – SECTOR PAKHUIZEN
Birminghamstraat 225, 1070 ANDERLECHT
+32 59 55 60 85
info@viafonds.be
http://www.viafonds.be/PC143.htm

SOCIAAL FONDS VOOR DE DIENSTENCHEQUES
Tours & Taxis, Havenlaan 86C bus 302, 1000 BRUSSEL
+32 2 421 15 80
www.fondsdienstencheques.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE ONDERNEMINGEN VOOR TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN
BURO & DESIGN CENTER
Esplanade 1 B87, 1020 BRUSSEL
+32 2 474 07 26
info.fonds142@coberec.be
www.coberec.be

BIJZONDER SOCIAAL FONDS EN FONDS VOOR VAKOPLEIDING VOOR HET PERSONEEL VOOR ANDERE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN DAN SABENA
Smalstraat 15, 3700 TONGEREN
+32 12 24 16 18
info@vartes.be

GEMEENSCHAPPELIJK FONDS VAN DE TEXTIELVERZORGING
Brusselsesteenweg 478, 1731 ZELLIK-ASSE
+32 2 238 10 24
kristine.simons@swfkleding.be

FE.BI vzw
VERENIGING VAN DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIALE FONDSEN VAN DE NON-PROFIT SECTOR
Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
+32 2 229 20 20
johan.vanbuylen@pensionfundsnonprofit.org
http://www.fe-bi.org/nl/home

VSPF vzw
VLAAMSE SOCIAL-PROFITFONDSEN
Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
+32 2 229 20 20
johan.vanbuylen@pensionfundsnonprofit.org
www.vspf.org

SOCIAAL FONDS VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN VERHUIZINGEN, MEUBELBEWARING EN HUN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
Stroobantsstraat 48 A, 1140 BRUSSEL
+32 2 240 45 70
info@sociaalfonds-verhuizingen.be
www.sociaalfonds-verhuizingen.be

SOCIAAL FONDS PC 201
Willebroekkaai 37, 1000 BRUSSEL
+32 2 212 26 32
info@sociaalfonds201.be
www.sociaalfonds201.be

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE BEDRIJVEN UIT HET PC VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN
Willebroekkaai 37, 1000 BRUSSEL
+32 2 212 26 32
Stefan.vangrunderbeeck@unizo.be

VLAAMS SOCIAAL EN WAARBORGFONDS VAN DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS
Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR HET SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN DE ARBEIDERS VAN DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID
Auguste Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR HET SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN DE BEDIENDEN VAN DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID
Auguste Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL

CEPOM,
FONDS VOOR DE BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE OPLEIDING IN DE SECTOR VAN DE MAKELARIJ EN DE VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN
Stassartstraat 48 bus 4, 1050 BRUSSEL
+32 2 549 07 43
info@cepom.be
www.cepom.be

SOCIAAL FONDS VAN HET PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN
Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 ANTWERPEN
+32 3 221 99 89
Didier.lobelle@cepa.be
www.wf-fe.be

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN HET NOTARIAAT
Bergstraat 30 – 32, 1000 BRUSSEL
+32 2 500 14 56
info@fbznotariaat.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE LOMPENBEDRIJVEN
BURO & DESIGN CENTER
Esplanade 1 B87, 1020 BRUSSEL
+32 2 474 07 26
info.fonds142@coberec.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE RECUPERATIE VAN PAPIER
BURO & DESIGN CENTER
Esplanade 1 B87, 1020 BRUSSEL
+32 2 474 07 26
info.fonds142@coberec.be

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID – EDELE METALEN
Jules Bordetlaan 164, 1140 BRUSSEL
+32 2 778 62 00
Alda.Vanzeebroeck@Federauto.be

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE PAPIER- EN KARTONVERWERKING
Pleinlaan 5, 1050 BRUSSEL
+32 2 344 19 62
info@fetra.be

BIJZONDER FONDS VOOR HET GRAFISCHE EN HET DAGBLADBEDRIJF
Barastraat 175, 1070 BRUSSEL

SOCIAAL FONDS VOOR DE PODIUMKUNSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Sainctelettesquare 19, 1000 BRUSSEL
+32 2 201 30 03
sociaalfonds@podiumkunsten.be

WAARBORG EN SOCIAAL FONDS VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN
Gasthuisstraat 31 B2, 1000 BRUSSEL
+32 2 274 22 09
info@fonds320.be
www.fonds320.be

EDUCAM
J. Bordetlaan 164, 1140 BRUSSEL

VLAAMS FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE ONDERNEMINGEN VOOR BESCHUTTE TEWERKSTELLING
Goossensvest 34, 3300 TIENEN

SOCIAAL FONDS / VORMINGSFONDS VRIJE BEROEPEN
Willebroekkaai 37, 1000 BRUSSEL
http://www.federatievrijeberoepen.be/

VORMINGSFONDS VAN HET PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN
Einestraat 21, 9700 OUDENAARDE
https://www.sofuba.be

ZEEVISSERSFONDS
Vijverstraat 47 bus 3, 8400 OOSTENDE
info@zeevissersfonds.be
http://www.zeevissersfonds.be

SOCIAAL FONDS VOOR DE BEDIENDEN METAAL
Ravenstein Galerij 27 bus 7, 1000 BRUSSEL
209@fonds209.be
http://www.fonds209.be

APEF asbl, Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation
Squaire Sainctelette 13-15, 1000 BRUXELLES
info@apefasbl.org
http://www.apefasbl.org

PENSIOENFONDS VAN DE FEDERALE NON-PROFIT/SOCIAL-PROFITSECTOR
Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
info@pensionfundsnonprofit.org
https://www.f2p330.org

PENSIOENFONDS VAN DE VLAAMSE NON-PROFIT/SOCIAL-PROFITSECTOR
Sainctelettesquare 13-15, 1000 BRUSSEL
info@pensionfundsnonprofit.org
https://www.pensioensocialesector.org

VLAAMS SOCIAAL EN WAARBORGFONDS VOOR DE BEDIENDEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS
Guimardstraat 1, 1040   BRUSSEL

SOCIAAL FONDS DER LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN MET TALRIJKE BIJHUIZEN
E. Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL
+32 2 788 05 90

SOCIAAL FONDS VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN
E. Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL
+32 2 788 05 90

SOCIAAL FONDS VOOR DE WARENHUIZEN
E. Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL
+32 2 788 05 90

SOCIAAL FONDS VOOR DE AFHANDELING OP LUCHTHAVENS
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090   BRUSSEL

SOCIAAL FONDS PC 219
Ravensteingalerij 27 bus 7, 1000  BRUSSEL
+32 2 5049765

SOCIAAL FONDS TOERISTISCHE ATTRACTIES
Sint Géryplein 23, 1000   BRUSSEL

WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS DER TEXTIELNIJVERHEID
Poortakkerstraat 100,  9051   GENT
+32 9 2809402

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID
Poortakkerstraat 100,  9051   GENT

FONDS VOOR RIJN- EN BINNENSCHEEPVAART
Straatsburgdok 2, 2030   ANTWERPEN
+32 3 4343670

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE BAKSTEENINDUSTRIE
Kartuizersstraat 19 bus 19, 1000   BRUSSEL
+32 2 5112581

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE TEXTIELINDUSTRIE VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS
Avenue du Parc 42, 4650    CHAINEUX
+32 87 223151

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID SOCIALE WERKPLAATSEN
Koning Albertlaan 124, 9000     GENT
+32  9 2599768

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86