NL FR

Arbeidsongevallen

Authentieke bron

Fonds voor ArbeidsOngevallen (FAO)

Wat

De stroom Arbeidsongevallen is een Aangifte Sociaal Risico (ASR).

Inhoud

  • Identificatie werknemer
  • Dossiergegevens bij FAO (datum ongeval, dossiernummer,…)
  • Identificatie werkgever
  • Beslissing FAO (start- en einddatum, vergoedingspercentage, uitbetaald bruto bedrag, bedrag RSZ-inhoudingen)

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86