NL FR

KSZ Stromen

KSZ-stromen zijn de uitwisseling van gegevensbestanden in het netwerk van de KSZ. Deze bestanden bevatten persoonsgegevens van de verschillende bronnen van de Sociale Zekerheid.

De verdeling van de gegevens gebeurt meestal op initiatief van de instellingen van Sociale Zekerheid en de KSZ. Men spreekt van push-up.

Deze gegevens zijn ook online beschikbaar, andere gegevens zijn enkel online beschikbaar of moeten opgevraagd worden via batch.

Hieronder bespreken we kort de bestanden die worden uitgewisseld met de leden van de VSI.

De doorstroming gebeurt via het verwijzingsrepertorium.

Het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank vormt het knooppunt van het netwerk van de sociale zekerheid. Functie:

  • Automatisch routeren van alle berichten die via het netwerk worden verstuurd.
  • Filteren van de berichten in functie van de geldende finaliteitregels: gegevensuitwisseling moet gebeuren volgens de door de Kruispuntbank vastgelegde, en door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid goedgekeurde modaliteiten.
  • Het verwijzigingsrepertorium bevat zelf geen inhoudelijke gegevens. Enkel routeringsgegevens. Het is opgebouwd uit de volgende 3 tabellen:
    • de beschikbaarheidstabel
    • de toegangsmachtigingstabel
    • het personenrepertorium

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86