NL FR

Mijlpalen

1994

 • Oprichting van de Vereniging van Fondsen voor Bestaanszekerheid (V.F.B.Z.). Het doel van deze vzw was de volgende:
  • Aansluiting op het netwerk van de KSZ via een secundair netwerk voorzien
  • Doorstroming van sociale gegevens verzekeren
  • Verdeling van deze gegevens naar de leden
  • Ontwikkeling van een toepassing tot raadpleging van de sociale gegevens
  • Verdediging van de algemene belangen van de VFBZ en haar leden

1995

 • De ontwikkeling van een aflading- en consultatietool in samenwerking met Orda-B
 (later Ardatis, nu Cegeka).

1999

 • Integratie van de DIMONA-mutaties.

2000

 • Omschakeling naar het jaar 2000.

2001

 • Omschakeling naar de euro.

2003

 • Er vindt een omschakeling plaats van de papieren LATG-aangifte naar de elektronische DMFA-aangifte.
 • Ondertussen is onze vereniging in 2003 uitgegroeid tot 30 leden en beperken we ons niet langer tot Fondsen voor Bestaanszekerheid, maar kunnen ook sectorale pensioeninstellingen aansluiten bij de VSI.

2004

 • De Algemene Statutaire Ledenvergadering keurt een statutenwijziging (Belgisch Staatsblad 16 maart 2004) goed waardoor de vereniging toegankelijk wordt voor alle sectorale instellingen die paritair worden bestuurd.
 • Deze statutenwijziging gaat gepaard met een naamswijziging naar VSI, Vereniging van Sectorale Instellingen.
 • Deze aanpassing was nodig in het kader van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullend pensioenen (WAP), om toe te laten dat paritaire pensioeninstellingen zich ook kunnen aansluiten.

2005

 • Eind 2005 wordt in de Algemene Statutaire Ledenvergadering beslist om een nauwe samenwerking met KSZ en Smals aan te gaan waarbij:
  • De KSZ, als beheerinstelling VSI voor het secundair netwerk, instaat voor de verdeling van de verschillende gegevensstromen naar de leden van de VSI en het bijhouden van de verwijzingstabellen.
  • De VSI, in samenwerking met Smals, een toepassing ontwikkeld heeft, SIVA, die we ter beschikking stellen van onze leden op de portaalsite van de Sociale Zekerheid.
 Deze toepassing geeft onze leden de mogelijkheid om de gegevens uit het netwerk van de Sociale Zekerheid ook online te raadplegen bij de authentieke bronnen, zoals bij het Rijksregister, RSZ en de KSZ.

2007

2010

 • Uitbreiding van de gegevensstromen met PRM.

2011

 • Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een vereniging met 57 leden waaronder vooral Fondsen voor Bestaanszekerheid maar ook meer en meer Fondsen die inrichter zijn van een sectoraal aanvullend pensioen en ook enkele pensioeninstellingen.
 • Implementatie van een SFTP-Extranet als alternatief voor Webdav als beveiligde omgeving voor het uitwisselen van de bestanden uit het netwerk van de KSZ.
 • Implementatie van de eerste fase van modernisering van de Unieke werfmelding.

2012

 • Implementatie van de ASR-stromen.
 • Implementatie van de raadpleging “wettelijke samenwoonst” in SIVA
.
 • Implementatie van een opvraging volledige werkloosheid
.
 • Implementatie van opvraging tijdskrediet.

2014

 • Implementatie van de gegevensstroom LIMOSA.
 • Implementatie van de gegevensstroom ongeschiktheid.

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86