NL FR

RRBIS

RRBIS = RijksRegister/BISregister

Authentieke bron

Rijksregister en KSZ-register (Bisnummer)

Wat

Wettelijke gegevens van een persoon uit het Rijksregister of het Bisregister.
 INSZ = inschrijvingsnummer sociale zekerheid = Rijksregisternummer of Bisnummer

Rijksregisternummer: 11 posities

 • eerste 6: geboortedatum omgekeerde volgorde
 • volgende 3: dagteller geboorten, paar = vrouw, onpaar = man
 • laatste 2: check-digit

Bisnummer: 11 posities

Inhoud

 • INSZ
 • Naam, voornaam
 • Adres
 • Datum adres
 • Datum gemeente
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Plaats
 • Geslacht
 • Datum overlijden + plaats
 • Burgerlijke staat + gegevens echtgeno(o)t(e)
 • Optie => gezinstoestand

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86