NL FR

2017 Technische werkgroepen

In 2017 organiseerde VSI twee technische werkgroepen :

 • op 27 februari met als thema’s eDeductions en Modernisering registers
 • op 13 december met als thema Modernisering registers

2017 Subwerkgroepen informatieveiligheid VSI

Op volgende data kwam de subwerkgroep informatieveiligheid VSI samen :

 • 13 juni 2017
 • 3 oktober 2017
 • 17 oktober 2017
 • 5 december 2017

Het hoofdthema van deze werkgroep was vooral de informatieveiligheid volgens de Privacywetgeving en de minimale normen KSZ,
en de voorbereiding tot de GDPR.

08/11/2017 Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 8 november 2017 kwam de Algemene Statutaire Ledenvergadering van de VSI samen.
Volgende punten werden besproken :

 • budgetvoorstel 2018
 • stand van zaken nieuwe webapplicatie
 • prioriteitenlijst KSZ 2018
 • GDPR

2017 Raden van Bestuur

Op volgende data kwam de Raad van Bestuur van de VSI samen :

 • op 17 juli 2017
 • op 20 september 2017
 • op 8 november 2017

Update Ledenlijst 2018

We verwelkomen in 2018 volgende fondsen als nieuwe leden van de VSI :

 • Vormingsfonds voor Risicogroepen voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, SOFUBA, PC 341
 • Zeevissersfonds
 • Sociaal Fonds voor de bedienden Metaal, PC 209
 • APEF asbl, Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation

 

16/05/2017 Raad van Bestuur & Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 16 mei 2017 kwam de Algemene Ledenvergadering van de VSI bijeen. Op de agenda stonden onder andere een presentatie usermanagement, en een verslag van de werkzaamheden van de informatieveiligheidsconsulent.

Raad van Bestuur

Op dinsdag 16 mei 2017 kwam ook de Raad van Bestuur van de VSI bijeen.

14/12/2016 Raad van Bestuur & Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 14 december 2016 kwam de Algemene Ledenvergadering van de VSI bijeen. Op de agenda stonden onder andere een presentatie usermanagement, en een verslag van de werkzaamheden van de informatieveiligheidsconsulent.

Raad van Bestuur

Op woensdag 14 december 2016 kwam ook de Raad van Bestuur van de VSI bijeen.

JAARVERSLAG 2015

Het jaarverslag 2015 van de VSI is beschikbaar (Jaarverslag 2015).

Het biedt een overzicht van onze structuur, werking, lopende projecten en gebeurtenissen het afgelopen jaar.

05/2016 Wijziging samenstelling Raad van Bestuur

We nemen afscheid van de bestuursleden Daniel Vanhaeverbeke (Constructiv, Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf) en Lieven Lampo (Waarborg- en Sociaal Fonds van de Voedingsnijverheid), en willen hen nogmaals van harte bedanken voor de afgelopen jaren.

Daarnaast verwelkomen we de volgende nieuwe bestuurders in ons midden:

 • Marc Van Engeland (Constructiv, Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf)
 • Wouter Morren (Waarborg en Sociaal Fonds horeca en aanverwante bedrijven)
 • Johan Van Bosch (Waarborg en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen, en Waarborg en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken)

De volledige samenstelling van de Raad van Bestuur kan worden geraadpleegd onder de rubriek publicaties.

11/05/2016 Raad van Bestuur & Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 11 mei 2016 kwam de Algemene Ledenvergadering van de VSI bijeen. Op de agenda stonden onder andere de voorstelling van de jaarrekeningen 2015 en het verslag van de commissaris, een voorstel tot budget voor 2016, feedback van de Technische Werkgroep op 13 april 2016, en het aflopen van mandaten van bestuurders.

Raad van Bestuur

Op woensdag 11 mei 2016 kwam de Raad van Bestuur van de VSI bijeen.

 

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86