NL FR

SIVA toepassing

Wat

SIVA is een toepassing die u toelaat om gegevens van het netwerk van de sociale zekerheid te consulteren op de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

De dienst wordt ter beschikking gesteld door de VSI waarbij de gegevens ofwel online ofwel semi-online kunnen geconsulteerd worden.

 • Semi-online: vragen worden online gesteld en het antwoord volgt dezelfde weg als de KSZ-mutaties (= batch)

Op basis van verwijzingstabellen machtigt of beperkt de KSZ de inzage van gegevens van de aangesloten werkgevers en werknemers.

Functionaliteiten

Volgende functionaliteiten worden momenteel aangeboden afhankelijk van de rechten waarover u beschikt:

Consulteren van verwijzingstabellen

 • U kunt de tabel categoriecode met link tussen het fonds, werkgeverscategorie en werknemerscode consulteren.
 • U kunt de tabel werknemer met link tussen het fonds met werkgevers en hun werknemers:
  • Consulteren en wijzigen
  • Toevoegen, wijzigen of verwijderen van een actieve werknemer
  • Toevoegen, wijzigen of verwijderen van een niet-actieve werknemer

Consulteren van het werkgeversrepertorium

 • U kunt het werkgeversrepertorium inkijken van één bepaalde werkgever of van een groep werkgevers van een sector (enkel batch).
 • U kunt opzoekingen doen op basis van een deel van de naam, in combinatie met (een deel van) de postcode, onafhankelijk van de sector.
 • Consulteren per werkgeverscategorie (enkel batch)

Consulteren van het rijks/bisregister

 • U kunt wettelijke gegevens (naar wens aangevuld met de samenstelling van het gezin) bekijken van één bepaalde werknemer of van een selectie van werknemers van een sector (enkel batch).
 • U kunt op basis van adresgegevens opzoeken.
 • U kunt fonetische opzoekingen doen.
 • U kunt opzoekingen doen omtrent wettelijk samenwonen.

Consulteren van DmfA

 • U kunt een overzicht van alle attesten opvragen (online beperkt).
 • U kunt de details van de DMFA-attesten, beperkt tot één werknemer, opvragen (online beperkter).

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86