NL FR

10/05/2016 Werkgroep Aanvullende Pensioenen

Op dinsdag 10 mei 2016 werd er opnieuw een werkgroep aanvullende pensioenen georganiseerd.

In opvolging van de eerste werkgroep op 10 februari 2016, werden de recente wijzigingen in het domein van de aanvullende pensioenen naar aanleiding van de wet van 18 december 2015 toegelicht door een specialist terzake.

13/04/2016 Technische Werkgroep

Op woensdag 13 april vond de Technische Werkgroep van de VSI plaats, waarbij de stand van zaken van de lopende projecten door de verantwoordelijken van de KSZ werd overlopen met de leden.

10/02/2016 Werkgroep Aanvullende Pensioenen

Op woensdag 10 februari 2016 werd er een werkgroep aanvullende pensioenen georganiseerd.

Tijdens deze werkgroep werden de recente wijzigingen in het domein van de aanvullende pensioenen naar aanleiding van de wet van 18 december 2015 toegelicht door een specialist terzake.

01/2016 Update Ledenlijst

We verwelkomen in 2016 het Sociaal Fonds / Vormingsfonds Vrije Beroepen (Paritair Comité 336) bij de VSI.

Tegelijk nemen we ook afscheid van het Kompensatiefonds voor de Arbeiders uit de Brandstoffenhandel van Oost-Vlaanderen, tengevolge de stopzetting van het paritair subcomité 127.02. Voortaan vallen zij ook onder het algemene Sociaal Fonds voor Ondernemingen van Handel in Brandstoffen (paritair comité 127), eveneens lid van de VSI.

01/12/2015 Raad van Bestuur & Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 1 december 2015 kwam de Algemene Ledenvergadering van de VSI bijeen. Op de agenda stonden onder andere een presentatie van de eBox (KSZ), een presentatie van de FAS (Fedict) en een stand van zaken van de lopende projecten.

Raad van Bestuur

Op dinsdag 1 december 2015 kwam ook de Raad van Bestuur van de VSI bijeen.

JAARVERSLAG 2014

Het jaarverslag 2014 van de VSI is beschikbaar (Jaarverslag 2014).

Het biedt een overzicht van onze structuur, werking, lopende projecten en gebeurtenissen het afgelopen jaar.

01/06/2015 Nieuwe voorzitter: Serge Symens

Eind mei namen we afscheid van Diane De Winter als voorzitster van de VSI, en als directeur van het Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Verhuizingen, Meubelbewaring en hun Aanverwante Activiteiten.

We bedanken haar voor haar voorzitterschap de afgelopen jaren, en wensen haar veel succes met haar verdere carrière.

 

Serge Symens is sinds 1 juni 2015 de nieuwe voorzitter van de VSI.

Hij is al een vijftal jaar bestuurder binnen de VSI, en secretaris generaal van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Bewaking.

22/05/2015 Raad van Bestuur & Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 22 mei 2015 kwam de Algemene Ledenvergadering van de VSI bijeen. Op de agenda stonden onder andere de voorstelling van de jaarrekeningen 2014 en het verslag van de commissaris, een stand van zaken van de lopende projecten, en het jaarverslag 2014.

Raad van Bestuur

Op vrijdag 22 mei 2015 kwam ook de Raad van Bestuur van de VSI bijeen.

25/11/2014 Raad van Bestuur & Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 25 november 2014 kwam de Algemene Ledenvergadering van de VSI bijeen. Op de agenda stonden het verslag van de veiligheidsconsulent van de VSI, feedback van de viering “20 jaar VSI”, een voorstel tot budget voor 2015, feedback van de Technische Werkgroep op 19 november 2014, en het aflopen van mandaten van bestuurders.

Raad van Bestuur

Op dinsdag 25 november 2014 kwam de Raad van Bestuur van de VSI bijeen.

19/11/2014 Technische Werkgroep

Op woensdag 19 november vond de Technische Werkgroep van de VSI plaats, waarbij de stand van zaken van de lopende projecten door de verantwoordelijken van de KSZ werd overlopen met de leden.

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86