NL FR

05/2016 Wijziging samenstelling Raad van Bestuur

We nemen afscheid van de bestuursleden Daniel Vanhaeverbeke (Constructiv, Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf) en Lieven Lampo (Waarborg- en Sociaal Fonds van de Voedingsnijverheid), en willen hen nogmaals van harte bedanken voor de afgelopen jaren.

Daarnaast verwelkomen we de volgende nieuwe bestuurders in ons midden:

  • Marc Van Engeland (Constructiv, Fonds voor Bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf)
  • Wouter Morren (Waarborg en Sociaal Fonds horeca en aanverwante bedrijven)
  • Johan Van Bosch (Waarborg en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen, en Waarborg en Sociaal Fonds voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken)

De volledige samenstelling van de Raad van Bestuur kan worden geraadpleegd onder de rubriek publicaties.

Onze contactgegevens

Koningsstraat 132 bus 1
1000 Brussel

tel.: 02/209.68.50
fax: 02/209.65.86